Chúng tôi là ai?

Who are we?

Thành lập từ năm 2007 Công Ty Phước Toàn Thắng tiền thân là cơ sở sản xuất Hộp giấy, Nhãn mác và phụ liệu cung cấp cho ngành may mặc.

Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty đã định hướng và nhận thức được bao bì Giấy và Phụ Liệu nhãn mác ngành may mặc là một phần không thể thiếu trong việc phát triển Thương hiệu Sản phẩm của các doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường và cũng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, năm 2008 công ty đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc chuyên dụng để phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Established in 2007, Phuoc Toan Thang Company was formerly a manufacturer of paper boxes, labels and accessories for the garment industry.

Right from the early days of establishment, the company has oriented and been aware of the packaging of Paper and Accessories of garment industry as an indispensable part in the development of Trademarks and Products of businesses. In order to meet the increasing demands of the market and also to serve customers better and better, in 2008, we invested in specialized equipment and machinery to serve domestic production and export.

Những mặt hàng chúng tôi cung cấp

The items our company manufactures

Những sản phẩm Công ty cung cấp chủ lực: Hộp giấy và Phụ liệu ngành may mặc phục vụ cho các doanh nghiệp: May mặc, Mỹ Phẩm, Dược phẩm, Thực phẩm, Văn Phòng Phẩm, Phân bón, Kính trang trí…

Bằng kinh nghiệm tích lũy và năng lực chuyên biệt đến nay đã có nhiều công ty và tập đoàn tin tưởng sử dụng bao bì giấy và phụ liệu nhãn mác do Phước Toàn Thắng cung cấp.

Main products of the company: Paper box and Garment accessories for businesses: Apparel, Cosmetics, Pharmaceuticals, Food, Stationery, Fertilizers, …

With accumulated experience and specialized capacity, many companies and corporations have trusted to use paper packaging and auxiliary materials provided by Phuoc Toan Thang.

Phương châm của Phước Toàn Thắng

The motto of Phuoc Toan Thang

Với phương châm “Thành công của khách hàng cũng là của chúng tôi” Công ty Phước Toàn Thắng luôn mong muốn góp phần vào sự thành công về thương hiệu và mẫu mã bao bì của khách hàng trên thị trường trong và ngoài nước. Sự hài lòng và thành công của Quý khách hàng cũng chính là động lực để công ty chúng tôi phục vụ và cung cấp ngày càng tốt hơn.

With the motto “The success of our customers is also our” Phuoc Toan Thang Company always wishes to contribute to the success of the brand and packaging design of customers in domestic and foreign markets. The satisfaction and success of our customers is also the motivation for our company to serve and provide better and better.